Deutsche internationale Schule Den Haag | KDV | Den Haag

Niet-geclaimd Claim nu uw gratis vermelding

4 (6)

Van Bleiswijkstraat 125, Den Haag 2582LB
Onderdeel van: Deutsche internationale Schule Den Haag

KDV

LRK nummer: 629017876

Geregistreerd sinds:

Aantal kind plaatsen: 51

Voorschoolse educatie: Niet beschikbaar


GGD beoordeling

5

jaarlijks onderzoek-Nov 2020

Registratie, wijzigingen en administratie

100

Pedagogisch klimaat

100

Personeel en groepen

100

Veiligheid en gezondheid

100

Accommodatie

100

Ouderrecht

100

jaarlijks onderzoek-Jan 2020

Registratie, wijzigingen en administratie

100

Pedagogisch klimaat

100

Personeel en groepen

100

Veiligheid en gezondheid

100

Accommodatie

100

Ouderrecht

100

nader onderzoek-Jan 2019

Registratie, wijzigingen en administratie

100

Pedagogisch klimaat

100

Personeel en groepen

100

Veiligheid en gezondheid

100

Accommodatie

100

Ouderrecht

100


Web recensies

Jos H. profiel foto

Jos H.

Sunday, 29 November, 2020
5

Wonend in diverse landen hebben onze jongens tot hun 15e resp. 12e jaar enkel Duitstalig onderwijs gevolgd. Bij terugkeer in Nederland in 2009, besloten wij - twee Nederlandse ouders - het Duitstalig onderwijs te continueren. Deze beslissing, na het nodige wikken en wegen genomen, voerde ons naar de DISDH. Deze keuze bleek een goede keuze te zijn omdat onze verwachtingen werden waargemaakt. Geen massale onderwijsfabriek, maar een kleinschalige school met kleine klassen waardoor kinderen zich snel thuis voelen en een gevoel van geborgenheid ontstaat. De kleine klassen leiden ook tot een intensiever contact tussen docent en leerling wat o.m. de kennisoverdracht ten goede komt. De scholieren worden enerzijds uitgedaagd anderzijds intensief begeleidt. Het internationale karakter van de DISDH krijgt een steeds nadrukkelijker karakter. Niet alleen door het in 2013 ingevoerde tweetalig onderwijs, maar ook omdat de leerlingen uit diverse landen afkomstig zijn. De leraren zijn in het algemeen bijzonder gemotiveerd en daardoor sterk betrokken bij de school en de leerlingen. Ook tussen de leraren en ouders is het contact laagdrempelig; een afspraak voor een gesprek is snel gemaakt. Door goede communicatie tussen leraar, leerlingen en ouders raken scholieren aan de DISDH niet snel in de knel. Zijn er dan geen negatieve aspecten? Ja natuurlijk. De scholieren volgen, begrijpelijkerwijs, het Duitse onderwijs curriculum en worden derhalve onderwezen in de Duitse taal en cultuur. Het keuzevak Nederlands, met veel enthousiasme in de bovenbouw gegeven, voorziet in een redelijke basiskennis van de NL taal en enigszins van de NL cultuur maar is natuurlijk geen vervanger voor een NL school. Ouders zullen op dit gebied dus zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Daar is niets mis mee. Ons is opgevallen dat er een sterke onderlinge band is tussen de leerlingen. Veel sociale activiteiten van de (bovenbouw) scholieren – m.n. in het weekend - voornamelijk worden uitgevoerd met hun medeleerlingen van school. Kort en goed; we zijn bijzonder tevreden over de Duitse school. De scholieren moeten het nodige doen om hun diploma te halen; ze worden uitgedaagd. Maar de DISDH schept zonder meer goede voorwaarden om de eindstreep te halen. Onze oudste zoon is momenteel tweedejaars student aan een Nederlandse universiteit. Hij heeft ervaren dat de DISDH hem een uitstekende bagage heeft meegegeven en kijkt ook met plezier terug naar zijn periode aan het Duitse gymnasium.

Gevonden op google.comGOOGLE_REVIEWS

LRK nummer: 629017876

Geregistreerd sinds:

Aantal kind plaatsen: 51

Voorschoolse educatie: Niet beschikbaar